SVODIDLA DELTABLOC DB65S

Nabízíme pronájem a montáž mobilních svodidel DELTABLOC DB65S.
Montáž provádíme vlastními kapacitami, zároveň jsme schopni instalovat svodidla v rámci celé ČR. Dočasná svodidla jsou schválena ministerstvem dopravy ČR                a ŘSD ČR na základě rozhodnutí a schválení výrobku č.j.: MD-4622/2021-120/4, vč. certifikace EN1317.

POUŽITÍ:

Svodidla se používají, jako ochrana čela uzavírek se zádržností H1. Nově tyto svodidla požaduje ŘSD  na čele většině podélných uzavírek.

Slouží zejména k ochraně začátku pracovního místa, zároveň jako psychologický prvek pro zklidnění dopravy na začátku uzavírky dálnice apod.

Výhody tohoto typu svodidel jsou :

  • krátká minimální montážní délka cca 66 bm,
  • svodidla není nutno kotvit do povrchu dálnice,
  • nízká hmotnost a tím nižší náklady na přepravu.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Zajištění nonstop pohotovosti v případě havárie a další služby spojené s dočasnými svodidly.